Diecezjalne Studium Organistowskie w Rzeszowie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Drodzy Internauci
Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie pod adresem:
www.dsorzeszow.pl

Wkrótce nastąpi przekierowanie.
Z pozdrowieniem
ks. LD

Zapisy na VI Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę

Bardzo prosimy chętne osoby (Pedagogów i Uczniów Diecezjalnego Studium Organistowskiego, Organistów, Dyrygentów, Kierowników i Członków zespołów śpiewaczych) do zapisywania się na VI Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę.
Pielgrzymka trwać będzie tylko jeden dzień (bez konieczności noclegu). O sposobie podróżowania oraz kosztach poinformujemy w odpowiednim czasie (w zależności od ilości chętnych).
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 14 marca 2015 r. na adres mailowy: lucjandyka@wp.pl
Można też kontaktować się telefonicznie z ks. dyrektorem Andrzejem Widakiem lub ks. Lucjanem Dyką (numery tel. w zakładce "Wykładowcy").


Dzień Skupienia dla Organistów
W dniu 14 lutego 2015 r. odbył się Dzień Skupienia dla Organistów Diecezji Rzeszowskiej. Program obejmował część liturgiczną (przygotowanie liturgii oraz Eucharystię) i naukową - wykład ks. dra Piotra Dębskiego z Legnicy, wykładowcy Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Temat referatu brzmiał: „Miejsce zespołów wokalnych i instrumentalnych w przestrzeni liturgicznej w świetle dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II”.
Prelegent w sposób praktyczny pokazał, na co należy zwrócić uwagę oraz jakie czynniki decydują o lokalizacji zespołu śpiewaczego w świątyni. Są nimi: wskazania i wymogi prawodawstwa, właściwości akustyczne świątyni oraz architektonika przestrzeni liturgicznej.
W homilii podczas Eucharystii kaznodzieja zwrócił uwagę na pracę muzyka kościelnego jako sposób odnalezienia swego miejsca w Kościele oraz możliwość wyznania wiary wobec innych.
ks. Lucjan Dyka

Zaproszenie na Dzień Skupienia dla Organistów

Serdecznie zapraszamy wszystkich Organistów Diecezji Rzeszowskiej na Dzień Skupienia, który odbędzie się w sobotę 14 lutego 2015 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie przy ulicy Witolda 11a. Początek o godz. 9 00. Zakończenie wspólnym posiłkiem ok. godz. 13 00. W programie jest także Msza św.
Gościem będzie ks. dr Piotr Dębski z Legnicy, który wygłosi pt. „Miejsce zespołów wokalnych i instrumentalnych w przestrzeni liturgicznej w świetle dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II”.


VI Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę 28 marca 2015 r.

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie!
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!
Przyjmijcie pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani!

Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polska Federacją Pueri Cantores, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, zapraszamy Was, Dyrygenci, Organiści, Chóry, Schole liturgiczne, Kantorzy, Zespoły Wokalno-Instrumentalne, na VI Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę w dniu 28 marca 2015 r., której hasłem będzie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”(Mk 1, 12-15)

Jak każdego roku przybywamy na Jasną Górę Zwycięstwa jako wspólnota muzyków kościelnych, która pragnie doświadczyć wszechogarniającej miłości Boga, która objawiła się nam w Jezusie Chrystusie naszym Panu i Odkupicielu. W tym roku, Kościół św. w Polsce wzywa nas do wiary, do nawrócenia, do przyjęcia Ewangelii. Św. Paweł pisze: Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie(Rz 1,16-17).
Pragniemy jako wspólnota braci i sióstr muzyków kościelnych doświadczać Miłosierdzia Bożego, gdzie Chrystus Pan da nam odczuć słodycz swojego przebaczenia. Tej wszechogarniającej miłości Boga możemy zawsze doświadczyć w Liturgii Pokutnej, w której Bóg odpowiada na nasze grzechy swoim przebaczeniem, w której zostanie nam zakomunikowana prawda o bezgranicznej miłości Boga do grzesznika, który przebacza mu grzechy i uzdalnia do zwrócenia się do Boga jako naszego Ojca. Tylko Bóg, Stwórca Nieba i Ziemi jest ostatecznym naszym celem i Jemu chcemy służyć, Jemu poświęcić nasze życie, naszą posługę w Kościele, naszych bliskich i wspólnoty którym posługujemy.
Gdy przybywamy do Jasnogórskiego Sanktuarium, wpatrując się w oblicze naszej Matki i Królowej, pragniemy od Niej uczyć się wiary, służby drugiemu człowiekowi. Przybywamy, jak każdego roku, na wielkie świętowanie muzyków kościelnych, aby najlepszej Matce i przewodniczce na drogach dojrzałej wiary powierzyć swoje życie, posługiwanie w Kościele, w którym dostępujemy zbawienia.
Przybywamy, aby polecać Bożemu miłosierdziu naszych drogich zmarłych muzyków kościelnych, którzy uprzedzili nas do niebieskiej ojczyzny. W tym roku polecamy śp. Alicję Gołaszewską, jasnogórską organistkę, kompozytorkę i dyrygenta, śp. Józefa Siedlika jasnogórskiego organisty, dyrygenta i kompozytora. Wszystkim zmarłym muzykom kościelnym będziemy dedykować nasze modlitewne „Stabat Mater” Pergolesiego podczas koncertu. Chóry anielskie niechaj ich podejmą i z Chrystusem Zmartwychwstałym niech mają radość wieczną.
To Pan Bóg jest inicjatorem naszego świętego zwołania, to On zaprasza nas, abyśmy słuchając Słowa Bożego, które rodzi wiarę w naszych sercach - przypatrzyli się naszemu powołaniu, abyśmy trwając w łasce uświęcającej uczestniczyli w Eucharystii, przyjmując Pana rozradowani!

Program pielgrzymki:

Po przybyciu do Sanktuarium Jasnogórskiego gromadzimy się w Bazylice Jasnogórskiej o godz. 9.45, i zajmujemy miejsca.
Podczas naszej pielgrzymki będą do nabycia materiały dla organistów i dyrygentów, wydawnictwa muzyczne (Wydawnictwo Polihymnia) w przedsionku Kaplicy Różańcowej (obok Kaplicy Matki Bożej). Materiały można będzie nabyć przed rozpoczęciem pielgrzymki oraz w przerwach. Jak każdego roku zostanie przygotowany pamiątkowy certyfikat uczestnictwa dla chórów, scholi i zespołów. Ze względu na przygotowanie materiałów, prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa pisemnie lub mailem: nkilnar@o2.pl do 22 marca 2015 r. Certyfikaty można będzie otrzymać po koncercie w zakrystii. Materiały do wspólnego wykonania możemy pobrać ze strony internetowej: muzyka.kuria.gliwice.pl
Śpiewy prowadzą Muzycy Kościelni Diecezji Gliwickiej:
Dyrygent chórów: prof. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
Dyrygent scholi: mgr Brygida Tomala
Organista: mgr Bogdan Stępień

10.00
Prezentacja grup, powitanie o. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

10.10 - Liturgia Pokutna, przewodniczy: o. Nikodem Kilnar OSPPE.
Śpiewy poprowadzą muzycy diecezji opolskiej pod dyr. prof. Krystyny Krzyżanowskiej - Łobody wraz z całym gromadzeniem liturgicznym /pieśni pokutne/. Spowiedź indywidualna podczas Liturgii Pokutnej w bazylice jasnogórskiej /po homilii/: Duszpasterze Muzyków Kościelnych. Podczas spowiedzi wykonane zostaną następujące śpiewy:
„Bądź mi litościw”
z chórem (opr. T. Flasza)
„Attende Domine”
ze scholą (DN 462)
„Pokładam w Panu ufność mą”
ze scholą (DN 230)
„Parce Domine”
z chórem (opr. F. Nowowiejski)
„Błogosławiony, komu odpuszczone są winy”
ze scholą (DN 465)
„Boże, Ojcze wszechmogący”
ze scholą (DN 468)
„Nawróć się, ludu, w pokorze”
ze scholą (DN 472)
„Tenebrae factae sunt”
z chórem (M. Haydn)
„O Panie, z nami w czasie chrztu”
ze scholą (DN 474)
„Wydawajcie owoce godne nawrócenia”
ze scholą (DN 482)
„Zmiłuj się, Boże”
ze scholą (DN 485)

11.30 - Kaplica Różańcowa, konferencja: „Próby poszukiwania sacrum w dziele muzycznym”. - ks. prof. Kazimierz Szymonik

12.40 - Przygotowanie wspólnych śpiewów na Eucharystię w bazylice jasnogórskiej

13.15 - Msza św. z homilią, przewodniczy: bp Stefan Cichy, Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP
Koncelebransi: Duszpasterze Muzyków Kościelnych.
Na wejście: „Ave Maria”
z chórem (M. Żukowski)
Kyrie: z Mszy Świętokrzyskiej J. Maklakiewicza
z chórem
Gloria z Mszy Świętokrzyskiej J. Maklakiewicza
z chórem
Aklamacja „Chwała Tobie”
z chórem (opr. B. Stępień)
Przygotowanie darów: „Wszystkie trony niebieskie”
z chórem (M. Surzyński)
Sanctus z Mszy Świętokrzyskiej J. Maklakiewicza
z chórem
Amen kończące Modlitwę Eucharystyczną
wielogłosowe
Agnus Dei z Mszy Świętokrzyskiej J. Maklakiewicza
z chórem
Komunia: „Ave verum”
z chórem (opr. E. Elgar)
„Jezu, Jezu, Tyś jest mój”
z chórem (J. S. Bach)
Uwielbienie: „Magnificat”
z chórem (opr. J. Jasiura)
Po Komunii św. - modlitwa i zawierzenie Matce Bożej wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce
Zakończenie: „Ave Maria”
AZM (opr. A. Bruckner)

14.30
Koncert Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach pod dyr. prof. Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody.
Program: G. Pergolesi
„Stabat Mater”, fragmenty oratorium „Mesjasz” G. F. Haendla oraz kilka utworów maryjnych.

Wraz z Duszpasterzami Muzyków kościelnych oczekujemy Was u Tronu naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze.

z modlitwą
O. dr Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych przy KEP

Początek nowego roku w Diecezjalnym Studium Organistowskim
W sobotę 27 września 2014 nowy rok pracy 2014/2015 rozpoczęło Diecezjalne Studium Organistowskie. Mszy świętej inaugurującej nowy rok pracy przewodniczył ks. Lucjan Dyka, zaś homilię wygłosił ks. Andrzej Widak. We Mszy św. uczestniczyli nauczyciele i słuchacze studium. W bieżącym roku naukę rozpoczyna 45 uczniów na pięciu rocznikach.
Liturgia Słowa przypadająca na sobotę 25 tygodnia zwykłego zwraca uwagę na przemijalność ludzkiego życia (mędrzec Kohelet), konieczność krzyża w życiu ucznia Chrystusa (Ewangelia) a równocześnie mądrość w przeżywaniu swojej codzienności (Psalmista).
Mądrość w przeżywaniu swojego życia jest potrzebna każdemu człowiekowi. Mądrość to również wszechstronny rozwój człowieka. Rozwijanie swoich talentów, uzdolnień tych artystycznych to także życiowa mądrość naznaczona trudem, pracą, wytrwałością.
U progu nowego roku nauki i formacji w Diecezjalnym Studium Organistowskim życzymy wszystkim mądrości także w tym wymiarze, jakim jest zdobywanie wiedzy, umiejętności na płaszczyźnie szeroko rozumianej muzyki liturgicznej.

ks. Andrzej Widak


W dniu 8 marca 2014 r. odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia dla Organistów Diecezji Rzeszowskiej.

Podczas tego spotkania wykład wygłosił P. dr Michał Sławecki nt. Akompaniament czy towarzyszenie czyli o dyrygowaniu organami.


Klikając tutaj można zapoznać się z treścią (nagraniem) wykładu.

Organy w Kozłówku znów grają

We wtorek 17 grudnia 2013 roku w kaplicy w Kozłówku (parafia Dobrzechów) zostały poświęcone odnowione organy. Uroczystości przewodniczył ks. bp ordynariusz Jan Wątroba. Homilię wygłosił ks. bp Jan Niemiec. Organy odezwały się ponownie po niemal 50 latach. Remont organów przeprowadził Paweł Ziaja z Chmielnika. Koncert na odnowionych organach wykonał dr Tomasz Zając.
ks. Andrzej Widak

Cantantibus organis
Adwentowy Dzień Skupienia dla Organistów

W sobotę 30 listopada b.r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym odbył się Adwentowy Dzień Skupienia Organistów Diecezji Rzeszowskiej. Oprócz organistów udział wzięli również uczniowie Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie. Dni skupienia dla organistów w naszej diecezji mają charakter zarówno formacyjny, w który wpisuje się Msza święta z homilią i możliwość spowiedzi, jak też praktyczny, na który składa się wykład dotyczący zagadnień związanych z muzyką w liturgii.
Chorał gregoriański ciągle żywy  
Podczas Adwentowego Dnia Skupienia podjęto tematykę związaną z chorałem gregoriańskim. Temat ten był już prezentowany kilka lat wcześniej przez ks. dra Stanisława Garnczarskiego z Tarnowa. W tym roku powróciliśmy do tej tematyki, ponieważ jest ona ciągle żywa i aktualna. Temat wykładu: „Chorał gregoriański: historia, znaczenie i zasady wykonawcze” przedstawił ks. dr Lucjan Dyka, wykładowca w Instytucie Muzykologii KUL oraz Diecezjalnym Studium Organistowskim. W pierwszej części wykładu przedstawił krótko historię chorału i jego znaczenie. Przypomniał najważniejsze wypowiedzi dokumentów soborowych i posoborowych dotyczących chorału gregoriańskiego i jego miejsca w liturgii. W Konstytucji o Liturgii świętej czytamy: Śpiew gregoriański Kościół uznaje za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w czynnościach liturgicznych powinien on zajmować pierwsze miejsce wśród równorzędnych rodzajów śpiewu. (KL VI, 116). W drugiej części podał podstawowe zasady notacji chorałowej i wykonawstwa. Zasady wykonawcze chorału przestawił na przykładzie śpiewu Sanctus z Missa IV.
Pod patronem św. Andrzeja i św. Cecylii
Po wykładzie i po krótkiej przerwie uczestnicy zgromadzili się w kaplicy na przygotowanie śpiewów liturgii Mszy świętej. Śpiewy podczas Mszy św. prowadziła schola złożona z uczniów III i IV klasy Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie pod dyr. ks. dra Lucjana Dyki. Podczas Mszy świętej polecaliśmy organistów, muzyków kościelnych, dyrygentów nie tylko wstawiennictwu św. Cecylii, ale także św. Andrzeja Apostoła, którego święto wypadło w ten dzień. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Tadeusz Gąsiorowski, który wygłosił również homilię. W homilii przywołując postać św. Andrzeja, zwrócił uwagę na potrzebę mężnego wyznawania wiary, czytelnego świadectwa chrześcijańskiego życia, do którego wszyscy jesteśmy powołani. Tego świadectwa nie może braknąć w życiu i posłudze organisty. Podczas liturgii zostały wykonane nie tylko śpiewy w języku polskim, ale także śpiewy chorałowe, w tym Kyrie i Agnus Dei z Missa IV oraz na zakończenie liturgii antyfona Alma Redemptoris Mater.
Kolejny dzień skupienia dla Organistów odbędzie się w Wielkim Poście. Swoją obecność zapowiedział warszawski organista, pan Michał Sławecki. Podejmie temat związany z akompaniamentem liturgicznym.
Adwent i Boże Narodzenia to czas wytężonej pracy Duszpasterzy a także Organistów. Życzymy obfitości Bożych łask, siły i zdrowia w przeżywaniu tego pięknego czasu.
Ks. Andrzej Widak


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego